טבלה המפרטת סוגי שריפות ודרכי כיבוי:

מוצקים
עץ, נייר, בד, גומי, חומרי פלסטיק וכד`

מים

צינור גינה

גלגלון

מטפה אבקה רב שימושית
נוזלים
מוצרי נפט, שמנים, כהל, צבע וכד`

אבקה

הלון

קצף

CO2
חשמל
מערכות חשמל

הלון

אבקה

CO2

סכנת חיים אסור להשתמש במים או קצף
גזים
גז בישול
אציטלין

אבקה

הלון

CO2

סגור את הברז וקרר את המיכלים עם מים.
מתכות
מגנזיום
אלומניום וכד`

אבקה מיוחדת

בידוד

קרר את הסביבה במים

סכנה! אין להשתמש במים או ב co 2
מה ההגדרה של אש?

בעירה היא ריאקציה כימית המתחזקת את עצמה ויוצרת אנרגיה או מוצרים היכולים לגרום לריאקציות נוספות מאותו סוג. על פי הגדרה זו, בעירה היא ריאקציה אקזותרמית.
שריפה היא תהליך חמצון מהיר, המתחזק את עצמו ומלווה ביצירת חום ואור בעוצמות שונות. הזמן שנדרש לריאקציה להתפתח קובע את סוג התהליך בו אנו מבחינים. בקצה האיטי מצוי תהליך ההחלדה, שבו הריאקציה איטית מכדי להבחין בה. בקצה המהיר מצויה התפוצצות כתוצאה מריאקציה מהירה מאוד של דלק וחומר מחמצן. ריאקציות אלה משחררות כמות אנרגיה גדולה בזמן קצר מאוד .

א. הימצאותם של שלושה גורמים בסיסיים יחד עלולה להביא להתלקחות והתפשטות של אש. הגורמים הם חומר דליק, חמצן וחום.

מהן הסיבות ומהם המצבים העלולים לגרום לשריפה?

 א. שימוש לא נכון במכשירים.

(כגון: תנורי גז לבישול או לחימום ואף מכשירי חשמל), כמו גם, שימוש במכשירים ומערכות בלתי תקינים ( לדוגמא: מערכת אספקת גז שהותקנה בידי מתקין בלתי מורשה או לא נבדקה).

 ב. אי זהירות, שכחה או רשלנות.

( למשל: השארת אש דולקת, הצתה של מקור אש בסמוך לחומרים דליקים, עישון במיטה).

 ג. שימוש לא נכון ולא מורשה בחשמל.

(לדוגמא: סדין חשמלי פגום או שקע לא תקין).

 ד. משחק ילדים.

( לדוגמא: משחק בגפרורים, "כתובות אש" בתנועות הנוער או בבתי ספר).

 ה. איתני טבע.

. (כגון: ברק, הר געש, קרני שמש).

 

אילו סוגי שריפות קיימות?


 א. שריפת מוצרים דליקים - בסוג שריפה זה נכללים כל החומרים המוצקים שהם דליקים, כגון: עץ, בדים, גומי ועוד
 ב. שריפת נוזלים דליקים - בסוג זה נכללת כל משפחת הנוזלים הדליקים, כגון: בנזין, סולר, אלכוהול, זפת ועוד.
 ג. שריפת גז - בסוג זה נכללת כל משפחת הגזים הדליקים, כגון: מימן, אצטילן ועוד.
 ד. שריפת חשמל - כל שריפה שמעורב בה חשמל באופן פסיבי או אקטיבי היא בחזקת שריפת חשמל".
 ה.שריפת מתכות קלות - בסוג זה נכללות המתכות מגנזיום, ליתיום ואלומיניום ותרכובותיהם.

 

מהן השיטות לכיבוי שריפה?

עקרון הכיבוי בכל סוג של שריפה מבוסס על "סילוק" אחד מתוך שלושת גורמי האש או הפרדתם. קיימות ארבע שיטות כיבוי והן:

א .בידוד- מטרתה של שיטה זו היא לבודד את החלקים הבוערים מן החלקים הבלתי בוערים. שיטה זו מסלקת את גורם ה"חומר" (חומר דליק) מתוך שלושת גורמי האש. שיטה זו מקטינה את היקף השריפה. למשל: הזזה של עיתון בוער מוילון, סגירת ברז גז בישול.

ב . השנקה - שיטה זו מטרתה להפסיק את אספקת החמצן לאזור הבעירה. עם הפסקת אספקת החמצן לאזור הבעירה, ייפסק תהליך השריפה בהדרגה. שיטה זו מסלקת את גורם החמצן משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת חול, שימוש במטף כיבוי אש.

ג. קירור - מטרתה של שיטה זו היא להוריד את רמת הטמפרטורה באזור הבעירה עד מתחת לנקודת ההתלקחות של אותו חומר. שיטה זו מסלקת את גורם ה"חום" משלושת גורמי האש. למשל: שפיכת מים.

ד. הפסקת התהליך הכימי של שרשרת הבעירה - באמצעות שימוש בגזים ובאבקות מיוחדות לשרפות כדוגמת גז הילון ואבקת כיבוי.

בחירה של שיטת הכיבוי מותנית בדרך כלל בסוג השריפה,בממדיה ובאמצעים העומדים לרשות הכבאים .

חשוב לזכור: כיבוי השריפה יבוצע רק במקרה ואנו בטוחים שנצליח להשתלט עליה

כללי זהירות למניעת דלקות במבנים סגורים :

א. חימום

 • המנע מלהעמיד תנור חימום בקרבה לחומרים דליקים. כדוגמת: כורסא, ספה, שמיכה או וילונות.
 • אין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה, רצוי להשתמש בו רק לחימום המיטה ולנתקו עם יציאתך מהחדר.
 • אסור באיסור מוחלט להוסיף דלק (נפט) לתנור בוער ! יש לתדלק תנור שהוא כבוי וקר מחוץ לחדרי המגורים ובאזור מאוורר.
 • אין לייבש בגדים על/ או באמצעות תנורי חימום.
 • אין לחסום פתחי אוורור של מפזר חום.
 • הזהר מעומס יתר של מכשירי חשמל על שקע חשמלי אחד, וודא שהתקע צמוד היטב לשקע, עומס יתר גורם לשריפה !
 • יש למנוע חדירת לחות למערכת החשמל.

ב. סדר ונקיון

 • אין לצבור חומרים דליקים כדוגמת עיתונים וניירת בכמות רבה.
 • יש להימנע מלאחסן חומרים דליקים (שמירת אמצעי בקרה לשקעים- מערכות חשמל).
 • וידוא כי מערכת החשמל והגז תקינות נבדקו והותקנו בידי מי שהוסמך לכך.

ג. בישול

 • הזהר בעת בישול באש גלויה. אין להשאיר סיר על האש ללא השגחה.
 • השימוש בקומקום החשמלי, המזלג החשמלי, נרות השבת והחג מותרים על משטח שיש בלבד.
 • בגמר הבישול בגז, הקפד לסגור ברזי כיריים וסגור את ברז הביטחון.
 • אם התלקחה אש במחבת טיגון שבו שמן רותח אל תשפוך מים ! סגור את הגז וכסה את המחבת בסמרטוט רטוב, הזהר שהמחבת לא תתהפך ותגרום לפרוץ שריפה או כוויות.
 • אין לשחק בגפרורים !!!
 • אין להחזיק חומרים דליקים בקרבת אש גלויה.
 • אין להשאיר אש דולקת ללא השגחה.

ד.עישון

 • אסור לעשן במיטה. אם אתה נוטה להירדם מול הטלוויזיה אל תעשן בכורסא.
 • סיימת לעשן, דאג לכיבוי מוחלט של בדלי הסיגריה או המקטרת במאפרה, אל תשליך את תוכן המאפרה לסל ניירות.
 • אין לעשן במחסן, בקרבת חומרי הדברה או בקרבת חומרים נדיפים ודליקים.
 • הרחק גפרורים ומצית מילדים קטנים. סקרנות הילדים עלולה לגרום אסון !

ה.רשלנות

 • בכל שנה נפגעים בשריפות קשישים ברחבי הארץ עקב אסונות שמקורם בד"כ ברשלנות אנוש.

הגורמים העיקרים הם:

 • שימוש לא נכון באמצעי חימום בחורף.
 • שימוש לא זהיר באמצעי בישול במטבח.
 • הרדמות תוך עישון במיטה או בכורסא מול הטלוויזיה.
 • הדלקת נרות שבת וחג באופן לא זהיר.

ו.הכנה מראש

 • למד להשתמש באמצעי כיבוי ידניים כדוגמת מטפים וגלגלונים וודא כי כל בני המשפחה יודעים את מקומם וכיצד להשתמש בהם.
 • הכן דרכי מילוט ( לפחות שתי דרכי מוצא מיידיות) ותרגל את בני המשפחה.
 • קבע נקודת מפגש (לפחות שתיים) ולמד את בני המשפחה להגיע אליהן בשעת הצורך.
 • למד את בני המשפחה כיצד להזעיק את כוחות החירום למקום.
 • למד את בני המשפחה כיצד לנתק את זרם החשמל בזמן צרה.

כללי התנהגות למצב שריפה:

כיבוי שריפה קטנה

כמעט כל שריפה גדולה התחילה משריפה קטנה ועל-כן חשוב להגיב במהירות ולכבות את האש כאשר היא התחילה להתפשט. לשם כך צריך לגלות מידה של שליטה עצמית, כיוון שבאופן טבעי כל אדם נבהל כאשר הוא רואה אש מתלקחת.

 • נתק את המכשיר החשמלי מהתקע
 • הרחק את החפץ הבוער ממקור האש
 • החנק את האש
 • כבה את האש במים ( למעט במקרה של סיר טיגון).
 • נתק את אספקת גז הבישול.
 • זכור ! אין לשפוך מים במקום בו יש חשמל "חי" על-מנת לא לגרום לקצר.
 • הזעק את הכבאים(102), במקביל לניסיונות כיבוי השריפה.

במידה וניסית לכבות שריפה בסביבתך ולא הצלחת בכך- יש לברוח מיד מן המקום.

כיבוי שריפה גדולה

אם לא הצלחת לכבות את האש או שאתה חושב שלא תצליח לעשות זאת כלל:

 • הזעק את הכבאים בטלפון. 102
 • רכז את כל בני המשפחה יחד במקום הבטוח ביותר.
 • אם הדרך החוצה פנויה-צאו החוצה מיד.
 • אם אי אפשר לצאת החוצה-צאו למקום שבו תוכלו לנשום אויר נקי.
 • אל תקפוץ מקומה גבוהה/ מקום גבוה- הזעק עזרה והמתן לבוא הכבאים.
 • לאחר יציאה מבית בוער:
 • הכן רשימה של האנשים שהיו בבית ויצאו ממנו.
 • עזור לשכנים.
 • אל תחזור הביתה, כיוון שייתכן שימצאו שם גזים רעילים.

נלכדת במבנה בוער,מה עושים?
 • הזעק את מכבי האש מס` 102 אל תתמהמה ואל תיתן לשריפה להתפשט, אתר אותה ונסה לכבותה בעודה בראשיתה.
 • ללכת הליכה שפופה (העשן עולה למעלה), או לזחול מתחת לשכבת העשן בסמוך לרצפה.
 • ללכת לאורך הקיר ולחפש את היציאה הקרובה.
 • במידה ואין אפשרות לצאת, יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אלייך ולסגור את הדלת.
 • להניח סמרטוט רטוב מתחת לדלת.
 • לפתוח חלון ולהוציא את הראש החוצה כדי לשאוף אויר נקי.
 • המנע מהתזת מים על מכשירי חשמל, נתק אותם קודם מהחשמל.
 • אם לא התגברת על האש ואתה גר בבית בקומת קרקע, המלט מייד מהבית. אל תתעכב להציל דברי ערך, חייך שווים יותר!
 • במידה ופרצה דלקה בחדר המדרגות : העשן יגיע לפתח דירתך הרבה לפני האש, אל תפתח בשום אופן את הדלת, גש לדלת וגע בידית, אם היא חמה אל תצא החוצה.
 • מנע מן האש והעשן לפרוץ לדירתך! חסום את הסדקים במגבת או שמיכה רטובה/במקרה הצורך כסה את איברי הנשימה במטלית לחה וגש לחלון הקרוב לשאוף אוויר צח.
 • עשן החודר למקום סגור הינו מסוכן ביותר!בשעת תנועה או מעבר במקום אפוף עשן התכופף ואפילו זחל על הרצפה למקור אוויר טרי.
 • הגע לחלון והזעק עזרה, צעק ונופף בסדין לבן או צבעוני והמתן לכוחות הצלה.
 • בשום פנים באופן אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית!
מטף כיבוי אש:
 

1. היכן כדאי לשמור את המטף בבית?

רצוי לשמור את המטף במקום בו הגישה אליו זמינה ונוחה למקרה חירום, כדאי לסמנו בשילוט בולט כך שניתן יהיה לראותו גם בחושך.

2. כיצד אבחר את משקל המטף?

קיימים סוגים רבים ושונים של מטפים במשקלים שונים ומגוון כגון: 3, 6 ק"ג, 12 ק"ג, 15 ק"ג. ובתכולתם חומרי כיבוי מסוגים שונים.

תקן ישראל 129 חלק 2 מפרט הנחיות לבחירה למיקום וסימון של מטפים.

3. היכן ניתן לרכוש מטף?

"במגע אש 2001 בע"מ" המרכז הגדול בארץ המייצר ומשווק את כל הפתרונות לכיבוי אש והצלה!

4. האם למטף יש תוקף/ תאריכי תפוגה?

כן, למטפים יש תאריכי תפוגה, רק תחזוקאי מטפים מוסמך רשאי לבצע פעולות תחזוקה במטף. יש לבדוק את תקינות המטפה מדי חודש- בהתאם להוראות תקן ישראלי 129 חלק 1.

5. לאחר הפעלה ראשונית של המטף האם נדרש לרכוש מטף נוסף/ האם המטף הוא רב שימושי?

 • לא ניתן להשתמש שנית במטף לאחר שפתחנו את הנצרה והפעלנו אותו, מילוי מחודש של המטפה יתבצע באמצעות תחזוקאי מטפה מוסמך.
 • במקום המטפה שנשלח לתחזוקה יש להתקין מטפה אחר בעל אותו כושר כיבוי.
6. כיצד מפעילים מטף?
 • הסתכל על שעון הלחץ, המחוג צריך להיות על החלק הירוק כדי שנדע שיש בו לחץ. אם המחוג על האדום המטף אינו יעיל.
 • בדוק את שלמות המטף, שלא יהי פגום ושכל הידיות נמצאות.
 • חפש מעל המחוג, פלומבה מפלסטיק שתופסת את הנצרה ממתכת המחברת את ידית ההפעלה לגוף המטף.
 • על מנת להפעיל את המטף, עלינו לקרוע את הפלומבה מהפלסטיק, לשלוף את ניצרת הברזל וכך ידית ההפעלה משוחררת ומוכנה לשימוש.
 • החזק ביד אחת את הצינור (כדי שלא יעוף לצדדים מהלחץ) וביד השנייה את ידית ההפעלה ולחץ.
 • בחלק מסוגי המטפים (אבקה באחסנה נפרדת) יש לעיתים צורך בלחיצה נוספת על ידית ההפעלה לצורך הסלנת חומר הכיבוי.

  השתמש במטף בכיוון הרוח, התז מעל האש (כדי לחנוק אותה –השנקה) ולא אל תוך האש.